Login

Aktuality

Po vyúčtování faktury za autobus do Brna ze  dne 23. 3. 2018 do Divadla Bolka Polívky na představení Krysáci se vybírá doplatek od každého účastníka


119,-

-plaťte ve třídě MŠ do čtvrtku 19. 4. 2018 v co nejkratší době.

Faktura k nahlédnutí v ředitelně MŠ.
----------------------------------------------------------------------------


ZÁPIS do MŠ Velké Hostěrádky pro  školní rok 2018/2019 se koná ve čtvrtek 17.5.2018 od 13.00 do 16.00 hod. v prostorách MŠ.
K zápisu s sebou přineste:
- OP jednoho z rodičů
- rodný list dítěte                                         
- kartičku pojišťovny                                         
-doporučující vyjádření školského poradenského zařízení popř. registrujícího lékaře u dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami
- vyplněnou "Žádost o přijetí k předškolnímu
vzdělávání" včetně potvrzení lékaře o očkování (není podmínkou pro děti, které nastupují povinnou školní docházku)

Žádost si můžete vyzvednout v pracovní dny od 7.00 do 16.00 hod. v MŠ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Od středy 6.6. 2018 si můžete na nástěnce v MŠ vyzvednout  lístečky s údaji k zaplacení školného a stravného na měsíc červen 2018.                                                                                                

  • Zároveň připomínáme datum splatnosti, tj. do 15.6. 2018.To znamená, že nejpozději dne 15.6. bude zálohová platba na stravné připsána na účtu mateřské školy. Platba školného má datum splatnosti do 15. června. Proveďte proto platby s dostatečným předstihem. V případě nedodržení termínu splatnosti upozorňujeme, že dochází k porušování školního řádu.

V případě potřeby a nejasností se můžete dotázat osobně u vedoucí stravování paní Brhelové.
                                                                                    

Ochrana osobních údajů-Informace poskytované správcem

NOVINKY

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí v mateřské škole najdete zde
Mateřská školka Velké Hostěrádky

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign